• بازدید:
  • دسته بندی: <-EntryCategory->


آش نخورده و دهن سوخته

.......................................

بشنو و باور نكن

.......................

علاج واقعه قبل از وقوع بايد كرد

...............................................

اگر پيش همه شرمنده ام پيش دزده رو سفيدم

.........................................................................

بيلش را پارو كرده

..........................

دعوا سر لحاف ملا بود

.................................

شتر ديدي ، نديدي

............................

باد آورده را باد مي بره

...................................

كفگير به ته ديك خورده

....................................

آستين نو ، بخور پلو

.............................

از اين ستون به آن ستون فرج است

.....................................................

يك خشت هم بگذار در ديك

........................................

javahermarket

دانلود + ادامه مطلب