Batch Picture Resizer 4.0

Batch Picture Resizer 4.0، چرخش خود کار عکس ها، عکس های سیاه و سفید، روشنایی عکس ها، حاشیه نویسی عکس ها، تغییر اندازه عکس ها، تغییر اندازه، بهینه سازی رنگ ها، بهینه سازی رنگ، امکان ذخیره سازی تصاویر
Batch Picture Resizer 4.0, چرخش خود کار عکس ها, عکس های سیاه و سفید, روشنایی عکس ها, حاشیه نویسی عکس ها, تغییر اندازه عکس ها, تغییر اندازه, بهینه سازی رنگ ها, بهینه سازی رنگ, امکان ذخیره سازی تصاویر
کسب درامد از اینترنت
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ